9174866451
Impressionismen och Norden - det sena 1800-talets franska avantgardekonst och konsten i Norden 1870-1920 : Nationalmuseum, Stockholm
Atlantis (2002)
In Collection
#612

Read It:
Yes

Product Details
Height x Width 290 mm
Personal Details

Notes
Utställning, Nationalmuseum, Stockholm 25 september 2002-19 januari 2003, Statens museum for kunst, Köpenhamn 21 februari-25 maj 2003