9197018376
Kyrkans dagliga bön II - tidegärden enligt påven Paulus VI:s apostoliska konstitution "Laudis canticum" av den 1 november 1970.
Katolska liturgiska nämnden, Katolska biskopsämbetet (1990)
In Collection
#278

Read It:
Yes
Reference, Religious

Product Details
Nr of Pages 1320
Personal Details

Notes
Bd 1-2 övers. från: 2. ed. typica, Rom 1985-1987