9789132332265
Bankfolk, blåställ och butiksbiträden - en fotografisk bildskatt från Stockholm 1890-1970
B. Wahlström (2006)
In Collection
#1830

Read It:
Yes

Product Details
Nr of Pages 160
Height x Width 250 mm
Personal Details